Nutné dokumenty

1. Závazná přihláška

2. Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti -odevzdává se těsně před odjezdem a musí obsahovat datum dne odjezdu

3. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti - máte všichni platné na celý tento šk. rok

4. Prohlášení zákonných zástupců o odpovědnosti - odevzdáte nejpozději den před odjezdem

5. Souhlas se spaním dívek a chlapců na společném pokoji (použiji pouze v nutném případě) - odevzdáte nejpozději den před odjezdem

6. Ofocenou průkazku pojištěnce (nebo originál, vrátím obratem po ofocení)

 

Rodiče, kteří ještě některý z nutných dokumentů neodevzdali, prosím o zaslání nejpozději v pátek 3.6.2016